Privacy Policy at 2Nau.com – chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này điều chỉnh cách thức mà 2 Món ngon mỗi ngày thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập từ người dùng (mỗi một “sử dụng”) của trang web www.2nau.com (“Site”). Chính sách riêng tư này áp dụng cho các trang web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi 2 Món ngon mỗi ngày.

Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân của người sử dụng trong nhiều cách khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, đăng ký vào các bản tin, và kết hợp với các hoạt động khác, các dịch vụ, tính năng hoặc nguồn lực chúng tôi làm cho có sẵn trên trang web của chúng tôi. Người dùng có thể được yêu cầu, khi thích hợp, tên, địa chỉ email. Người dùng có thể, tuy nhiên, hãy truy cập trang web của chúng tôi nặc danh. Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân của người sử dụng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp những thông tin nhận dạng, ngoại trừ việc nó có thể ngăn cản họ tham gia vào các hoạt động liên quan đến trang web nhất định.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin nhận dạng phi cá nhân về người dùng mỗi khi họ tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên của trình duyệt, các loại máy tính và thông tin kỹ thuật về phương tiện của người dùng kết nối vào trang web của chúng tôi, chẳng hạn như các hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet và thông tin sử dụng tương tự khác.

Cookie của trình duyệt Web

Site của chúng tôi có thể sử dụng “cookies” để nâng cao kinh nghiệm người dùng. Trình duyệt web của người sử dụng đặt cookie trên ổ đĩa cứng của họ cho mục đích ghi chép và đôi khi theo dõi thông tin về họ. Người dùng có thể chọn để thiết lập trình duyệt web của mình để từ chối cookie, hoặc để cảnh báo bạn khi cookie được gửi. Nếu họ làm vậy, lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.

Làm thế nào chúng tôi sử dụng thông tin thu thập

2 Món ngon mỗi ngày có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng cho các mục đích sau đây:

– Để cải thiện dịch vụ khách hàng
Thông tin bạn cung cấp sẽ giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ hiệu quả hơn.
– Để gửi email định kỳ
Nếu người dùng quyết định lựa chọn trong danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email đó có thể bao gồm công ty tin tức, cập nhật, sản phẩm hoặc dịch vụ thông tin liên quan, vv Nếu bất cứ lúc nào người dùng muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, họ có thể làm vậy bằng cách liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi.
Làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi áp dụng thu thập dữ liệu thích hợp, lưu trữ và xử lý thực hành và các biện pháp an ninh để bảo vệ chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang web của chúng tôi của bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc thuê người sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân cho những người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân được tập hợp chung chung không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến du khách và người sử dụng với các đối tác kinh doanh của chúng tôi, tin cậy các chi nhánh và các nhà quảng cáo cho các mục đích nêu above.We có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi hoạt động kinh doanh của chúng tôi và các trang web hay quản lý các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như việc gửi đi các bản tin hoặc các cuộc điều tra. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba cho những mục đích hạn chế cung cấp mà bạn đã cho chúng ta cho phép của bạn.

Trang web của bên thứ ba

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hay những nội dung khác trên trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, các nhà quảng cáo, tài trợ, cấp giấy phép và các bên thứ ba khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng bởi các trang web kết nối đến hoặc từ trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ, bao gồm cả nội dung và liên kết của họ, có thể được thay đổi liên tục. Những trang web và các dịch vụ có thể có chính sách bảo mật riêng của họ và chính sách dịch vụ khách hàng. Duyệt web và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm cả các trang web mà có một liên kết đến trang web của chúng tôi, là tùy thuộc vào các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó.

Google Adsense

Quảng cáo

Quảng cáo giúp duy trì Google cũng như nhiều trang web và dịch vụ khác mà bạn sử dụng miễn phí. Chúng tôi nỗ lực làm việc để đảm bảo rằng các quảng cáo an toàn, không phô trương và có liên quan nhất có thể. Ví dụ: bạn sẽ không thấy các quảng cáo bật lên trên Google và mỗi năm chúng tôi chấm dứt tài khoản của hàng trăm nghìn nhà xuất bản và nhà quảng cáo vi phạm các chính sách của chúng tôi – bao gồm các quảng cáo chứa phần mềm độc hại, các quảng cáo hàng giả hoặc các quảng cáo cố lạm dụng thông tin cá nhân của bạn.

Cách Google sử dụng cookie trong quảng cáo

Cookie giúp quảng cáo hiệu quả hơn. Không có cookie, nhà quảng cáo sẽ khó khăn hơn trong việc tiếp cận đối tượng của mình hoặc biết được số lượng quảng cáo được hiển thị và số lượng nhấp chuột mà họ nhận được.

Nhiều trang web, chẳng hạn như các trang web tin tức và các blog, hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo cho khách truy cập của họ. Làm việc với các đối tác của mình, chúng tôi có thể sử dụng cookie cho một số mục đích, chẳng hạn như để bạn không nhìn thấy một quảng cáo xuất hiện đi xuất hiện lại, để phát hiện và chặn nhấp chuột gian lận và để hiển thị các quảng cáo có khả năng có liên quan hơn (chẳng hạn như các quảng cáo dựa trên những trang web mà bạn đã truy cập).

Chúng tôi lưu trữ bản ghi quảng cáo mà chúng tôi phân phối trong nhật ký của mình. Các nhật ký máy chủ này thường bao gồm yêu cầu web của bạn, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu và một hoặc nhiều cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu này vì một số lý do, trong đó lý do quan trọng nhất là nhằm cải tiến dịch vụ và duy trì bảo mật của hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ẩn danh dữ liệu nhật ký này bằng cách xóa một phần thông tin địa chỉ IP (sau 9 tháng) và thông tin cookie (sau 18 tháng).

Cookie quảng cáo của chúng tôi

Để giúp các đối tác của chúng tôi quản lý quảng cáo và trang web của họ, chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm, gồm có AdSense, AdWords, Google Analytics và một loạt các dịch vụ mang thương hiệu DoubleClick. Khi bạn truy cập trang sử dụng một trong số các sản phẩm này, trên một trong số các trang web của Google hoặc một trong số các trang web của đối tác của Google, các cookie khác nhau có thể được gửi tới trình duyệt của bạn.

Các cookie này có thể được đặt từ một vài miền khác nhau, bao gồm google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com hoặc googleadservices.com. Một số sản phẩm quảng cáo của chúng tôi cho phép đối tác sử dụng các dịch vụ khác cùng với các dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như dịch vụ báo cáo và đo lường quảng cáo) và các dịch vụ này có thể gửi cookie của riêng họ tới trình duyệt của bạn. Các cookie này sẽ được đặt từ miền của họ.

Xem thêm thông tin chi tiết về các loại cookie được sử dụng bởi Google và các đối tác của chúng tôi cũng như cách chúng tôi sử dụng chúng.

Cách bạn có thể kiểm soát các cookie quảng cáo

Bạn có thể sử dụng Cài đặt quảng cáo để quản lý các quảng cáo Google mà bạn thấy và tắt quảng cáo dựa trên sở thích. Ngay cả khi bạn tắt quảng cáo dựa trên sở thích, bạn vẫn có thể nhìn thấy quảng cáo dựa trên các yếu tố như vị trí chung chung suy ra từ địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt và các tìm kiếm trước đây, gần đây liên quan đến tìm kiếm hiện tại của bạn.

Bạn cũng có thể quản lý các cookie của nhiều công ty được sử dụng để quảng cáo trực tuyến tại trang các lựa chọn aboutads.info ở Hoa Kỳ hoặc Lựa chọn trực tuyến của bạn ở châu Âu.

Cuối cùng, bạn có thể quản lý các cookie trong trình duyệt web của bạn.

Các công nghệ khác được sử dụng trong quảng cáo

Hệ thống quảng cáo của Google có thể sử dụng các công nghệ khác, gồm có Flash và HTML5, cho các chức năng như hiển thị định dạng quảng cáo tương tác. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP chẳng hạn để nhận biết vị trí chung của bạn. Chúng tôi cũng có thể chọn quảng cáo dựa trên thông tin về máy tính hoặc thiết bị của bạn chẳng hạn như mẫu thiết bị, loại trình duyệt hoặc cảm biến trong thiết bị như gia tốc kế.

Vị trí

Các sản phẩm quảng cáo của Google có thể nhận hoặc suy ra thông tin về vị trí của bạn từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP để xác định vị trí chung chung của bạn; chúng tôi có thể nhận được thông tin vị trí chính xác từ thiết bị di động của bạn; chúng tôi có thể suy ra vị trí của bạn từ các truy vấn tìm kiếm của bạn; và các trang web hoặc các ứng dụng mà bạn sử dụng có thể gửi thông tin về vị trí của bạn cho chúng tôi. Google sử dụng thông tin vị trí trong các sản phẩm quảng cáo của mình để cải thiện mức độ liên quan của các quảng cáo mà bạn nhìn thấy, để đo lường hiệu suất quảng cáo và để báo cáo số liệu thống kê ẩn danh cho các nhà quảng cáo.

Ký hiệu nhận dạng ẩn danh trên thiết bị di động

Để phân phối quảng cáo ở các dịch vụ mà công nghệ cookie có thể không khả dụng (ví dụ: trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động), chúng tôi có thể sử dụng ký hiệu nhận dạng ẩn danh. Các ký hiệu nhận dạng này thực hiện những chức năng tương tự như cookie. Để chọn tắt quảng cáo dựa trên sở thích, hãy làm theo các hướng dẫn dành cho thiết bị di động của bạn ở bên dưới.

Android

  1. Mở ứng dụng Cài đặt Google trên thiết bị của bạn
  2. Chọn Quảng cáo

iOS

Thiết bị chạy iOS 6 trở lên sử dụng Ký hiệu nhận dạng quảng cáo của Apple. Để tìm hiểu thêm về cách hạn chế theo dõi quảng cáo bằng ký hiệu nhận dạng này, hãy truy cập trình đơn Cài đặt trên thiết bị của bạn.

Điều gì xác định quảng cáo bởi Google mà tôi nhìn thấy?

Nhiều quyết định được thực hiện để xác định quảng cáo bạn nhìn thấy.

Đôi khi quảng cáo mà bạn nhìn thấy dựa trên vị trí của bạn. Địa chỉ IP của bạn thường là dấu hiệu chính xác về vị trí gần đúng của bạn. Do đó, bạn có thể nhìn thấy quảng cáo trên trang chủ của YouTube.com quảng cáo một bộ phim sắp tới ở quốc gia của bạn.

Đôi khi, quảng cáo bạn nhìn thấy dựa trên ngữ cảnh của trang. Nếu bạn đang xem trang về mẹo làm vườn, bạn có thể nhìn thấy quảng cáo cho thiết bị làm vườn.

Đôi khi quảng cáo bạn nhìn thấy trên một trang do Google phân phối nhưng được công ty khác chọn. Ví dụ: bạn có thể đăng ký với một trang web báo. Từ thông tin bạn cung cấp cho báo, trang web có thể đưa ra quyết định về quảng cáo cần hiển thị cho bạn và có thể sử dụng các sản phẩm phân phát quảng cáo của Google để phân phối những quảng cáo đó.

Tại sao tôi nhìn thấy quảng cáo của Google cho các sản phẩm tôi đã xem?

Bạn có thể nhìn thấy quảng cáo cho các sản phẩm bạn đã xem trước đó thông qua cái được gọi là tiếp thị lại. Giả sử bạn truy cập trang web bán gậy đánh gôn nhưng bạn chưa mua được gậy đánh gôn vào lần truy cập đầu tiên của mình. Chủ sở hữu trang web có thể muốn khuyến khích bạn quay lại và hoàn tất giao dịch mua của bạn. Google cung cấp các dịch vụ cho phép nhà điều hành trang web nhắm mục tiêu quảng cáo của họ tới những người đã truy cập trang của họ.

Để thực hiện việc này, Google đọc cookie đã có trong trình duyệt của bạn hoặc đặt một cookie trong trình duyệt của bạn khi bạn truy cập trang web bán dụng cụ chơi gôn (giả sử trình duyệt của bạn cho phép điều này xảy ra).

Khi bạn truy cập một trang web khác hoạt động với Google có thể không liên quan đến bán dụng cụ chơi gôn, bạn có thể nhìn thấy quảng cáo cho các gậy đánh gôn đó. Đó là vì trình duyệt của bạn gửi cho Google cùng một cookie. Kết quả là, chúng tôi có thể sử dụng cookie đó để phân phối cho bạn quảng cáo có thể khuyến khích bạn mua những gậy đánh gôn đó.

Google cũng có thể sử dụng thông tin về lượt bạn truy cập trang web bán dụng cụ chơi gôn để hiển thị cho bạn các quảng cáo tùy chỉnh khi bạn tìm kiếm gậy đánh gôn trên Google sau này.

Chúng tôi có các giới hạn về tiếp thị lại. Ví dụ: chúng tôi cấm các nhà quảng cáo tiếp thị lại dựa trên các thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin về sức khỏe hoặc tín ngưỡng tôn giáo.

Những thay đổi chính sách bảo mật này

2 Món ngon mỗi ngày có quyết định để cập nhật chính sách riêng tư này vào bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ gửi một thông báo trên trang chính của trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng phải thường xuyên kiểm tra trang này cho bất kỳ thay đổi được thông tin về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đó là trách nhiệm của bạn để xem xét lại chính sách bảo mật định kỳ và trở thành nhận thức sửa đổi.

Bạn chấp nhận các điều khoản

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Tiếp tục sử dụng của bạn của trang sau khi đăng các thay đổi của chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật, thực tiễn của trang web này, hoặc các giao dịch của bạn với trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:
2 Món ngon mỗi ngày
Website: www.2nau.com
Mail: 2nau.com@gmail.com